Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Trang chủ » Tin tức  »  Thiết kế website  »  Hướng dẫn tên miền  » 
Khóa tên miền là gì?
Khóa tên miền là một tính năng bảo mật rất
Cấu trúc tên miền và phân loại tên miền
Cấu trúc tên miền? Cấu trúc tên miền bao gồm
Tên miền có được phép trùng nhau hay không?
Tên miền là địa chỉ duy nhất trên Internet vì
Tên miền do tổ chức nào quản lý?
* Tên miền quốc tế do Tổ chức Cơ quan
Nếu tôi quên gia hạn tên miền thì sao?
* Khi gần hết hạn, hệ thống của chúng tôi
Yêu cầu các website thương mại điện tử bán hàng phải đăng ký với Bộ Công Thương
Theo Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thương
Lưu ý khi đăng ký tên miền
Khi đăng ký tên miền, quý khách hàng cần chú